Adresse:
Østre stationsvej 27, 5000 Odense C
Telefonummer
+45 50 20 30 38
E-mail
Kontakt@mrdrive.dkTips til teoriprøve

På denne side finder du vigtig information vedrørende din teoriprøve. Derudover får du et lille uddrag af vores tricks og tips til teoriprøve til bil. Go’ fornøjelse!Hvor foregår min teoriprøve?

Som udgangspunkt bruger vi to standard prøvesteder, afhængigt af hvilken afdeling du går på.

Køreskolen har følgende teori-prøvested: Billedskærervej 13, 5230 Odense M

Hvad skal man have med til teoriprøve?

Uanset hvor teoriprøven afholdes skal du medbringe følgende til prøven:

 1. Godkendt ansøgning (P23)
  – Udleveres af køreskolen på din sidste teori aften
 2. Særlig legitimation:
  i)
  Eventuelt tidligere udstedt kørekort (EU-model (kreditkort-typen)
  eller
  ii) Gyldigt pas
  iii) Er ansøgeren ikke i besiddelse af tidligere udstedt kørekort eller gyldigt pas, jf. ovenstående, skal forevises original dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller anden egnet legitimation samt billedlegitimation (evt. fysisk buskørekort, fysisk studiekort med vellignende foto)
  iv) Hvis personnummer eller fødselsdato og fødested ikke tydeligt fremgår af passet eller kørekortet, skal der tillige forevises et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvoraf personnummer eller navn og fødested tydeligt fremgår
  v) Hvis der er skiftet navn, og dette navn ikke fremgår af ovenfor nævnte dokumenter, skal navneændringen dokumenteres ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregistret.
 3. Kørelærerens eksemplar af lektionsplanen i behørigt udfyldt stand.
  – Den finder du online på drivi når du er elev hos os. Se videoen til højre for at se hvordan du finder din lektionsplan frem til teoriprøven.

Sådan finder du din lektionsplan

Nice to know om teoriprøven:

1) Prøven har normalt en varighed på ca. en halv time.

2) Prøven er skriftlig og gennemføres ved forevisning af en tilfældigt udvalgt serie blandt Rigspolitiets godkendte teoriprøvesæt med indtalte spørgsmål og svarmuligheder samt tilhørende afkrydsningsskema til besvarelse. Teoriprøven foregår på enkelte prøvesteder digitalt.

3) Ansøger, der på grund af særlige forhold, der skal være dokumenteret, ikke kan aflægge sædvanlig skriftlig prøve, kan henvises til en specialprøve, hvor den tilsynsførende fx oplæser spørgsmålene eller standser prøven mellem hvert spørgsmål. Teoriprøveserierne og afkrydsningsskemaerne anvendes ligeledes under specialprøven. Ordblindhed kan ikke begrunde en specialprøve.

4) Prøvelokalet lukkes ved fastsat mødetid. Ansøgere, der møder for sent, og efter at prøven er begyndt, kan ikke få adgang til prøvelokalet og skal beramme ny prøve mod betaling.

5) Før prøven bliver ansøgerne vejledt om prøvens gennemførelse og vilkår, herunder hvordan afkrydsningsskemaet skal udfyldes, og det indskærpes, at brug af hjælpemidler ikke er tilladt.

6) Under prøven har kun tilsynsførende og ansøgere adgang til prøvelokalet.

7) Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens bedømmelse. Ansøger skal have oplyst, hvilke emner i undervisningsplanen der er fejlagtigt besvaret.

Hvor lang tid tager en teoriprøve?

 • Teoriprøven tager cirka 25-30 minutter

Hvordan foregår en teoriprøve?

Teoriprøve til bil foregår på følgende måde:

 • Du får et svarark med 25 spørgsmål.
 • Der bliver vist 25 billeder af forskellige situationer i trafikken
 • Der kan være op til 4 svarmuligheder pr spørgsmål.
 • Du må have 5 fejl til teoriprøven for at bestå.
 • Hvis du fortryder et kryds, skal det streges helt over og der skal derefter sættes et nyt, der skal ikke kunne herske tvivl om hvor krydset er sat.
 • Se billede nedenfor.

Tips til teoriprøven

Bestå din teoriprøve NEMT, ved at forberede dig på følgende huskeregler:

Under dette afsnit får du de vigtigste husketing du skal have styr på inden teoriprøven. Har du yderligere spørgsmål til noget af det så kontakt din kørelærer for yderligere svar på dine spørgsmål

Hastighedsnedsættelser skal ske ved:
 • Uoverskuelige kryds
 • Uoverskuelige sving
 • Uoverskueligt fodgængerfelt
 • Uoverskuelige bakker
 • Mødet med andre køretøjer på smalle veje
 • Jernbaneoverkørsler
 • Børn på, ved eller tæt ved vejen.
 • Nedsat vejgreb – is, sne, blade osv.
 • Nedsat sigtbarhed – tåge, dis, regn, lavtstående sol osv.
Hastighedsgrænser

Tættere bebygget område                    50 km/t

Udenfor tættere bebygget område    80 km/t

Motorvej                                                  130 km/t

Motortrafikvej                                        80 km/t

Hvem må køre hvad på motorvejen?

Bus 80 km/t

Lastbil 80 km/t

Bil med anhænger 80 km/t

Traktor 40 km/t – OBS må dog ikke køre på motorvej!

Vær opmærksom på at nogle busser og biler med anhænger kan være tempo 100 godkendt, de må derfor køre 100 km/t i stedet for 80 km/t

Spiritus

Højeste promille tilladt i blodet er 0,50. Hvis du dog ikke er indblandet i færdselsuheld.

Hvis du er indblandet i færdselsuheld, må din promille højst være 0,00.

Vær opmærksom på dette!

Du må aldrig overlade din bil til andre som er påvirket, hverken af narkotika eller alkohol.

Medicin kan også være farligt.

En blanding af spiritus og medicin eller narkotika kan være endnu værre og meget farligt

Overhaling

Man overhaler altid venstre om, medmindre forankørende tydeligt med tegn (blinklys) og placering viser at vedkommende skal til venstre.

Hvis der er cykelsti på din højre side, må du ikke komme ud på denne. Lige meget om forankørende viser at han skal til venstre. Være OBS på dette

Overhalingsforbud
 • Før eller på en jernbaneoverkørsel.
 • Før eller i et fodgængerfelt – dog undtaget hvis der er frit udsyn over hele fodgængerfeltet.
 • Over bakketoppe – dog undtaget hvis der er to vognbaner i samme retning, med en dobbeltspærrelinje der adskiller os og modkørende. Eller hvis vejen er ensrettet.
 • I uoverskuelige sving eller på vej hen imod dem – dog undtaget hvis der er 2 baner og dobbeltspærrelinje som adskiller os og modkørende. Du må gerne overhale i lysregulerede kryds hvis du har to baner der går i samme retning.
 • Før eller efter vejkryds – dog undtaget hvis vejene har ubetinget vigepligt og der er frit udsyn i krydset. Samt i lysregulerede kryds med to baner i samme retning.
Standsnings og parkering

Generelt: Du må ikke være til fare for nogen når du standser eller parkere. Standsning og parkering skal som hovedregel altid ske uden for kørebanen og i kørselsretningen i højre side.

Standsning: Enhver hensætning af et køretøj i mindre end tre minutter. Med eller uden fører. Standsning gælder også ind- og udstigning, og af- og pålæsning uanset varighed.

Parkering: Enhver hensætning af et køretøj i mere end 3 minutter, med eller uden fører.

Steder du ikke må parkere
 • Tættere end 30 m før og efter en jernbaneoverkørsel
 • Ud for ind og udkørsel til ejendomme
 • Ved siden af andre (i 2 position)
Steder du ikke må standse (ej hellere parkere)
 • Bakke – foran eller på en bakke
 • Sving – i uoverskuelige sving
 • Fodgængerfelt – ikke nærmere en 5 m før feltet.
 • Cykelsti – ikke nærmere end 5 m fra ophør af cykelsti
 • Spærrelinje – Der skal være 3 m fra din bil til spærrelinjen.
 • Vejkryds – ikke nærmere end 10 m, før og efter
 • Jernbaneoverskæring – 30 m fra. Du må ikke standse eller parkere på den.
 • Gul kantlinje på fortovskanten (hel linje) (standsning tilladt hvis den gule linje er stiplet)
 • I tunnel eller viadukt
 • Krybespor
 • Taxa eller busholdeplads
 • Busstoppested min 12 m fra.
 • Mod kørselsretningen (undtaget på ensrettet og mindre befærdede veje)
Ubetinget vigepligt

Her skal du holde tilbage for alt hvad der kommer fra både højre og venstre side. Du behøver ikke nødvendigvis at komme ned at holde helt stille ved hajtænderne, kun hvis der er dårlige oversigtsforhold eller hvis der er fuldt stop!

Man har ubetinget vigepligt ved hajtænder, hvis tavlen for ubetinget vigepligt er til stede eller ved fuldt stop. Hvis man kører over en fortovskant, cykelsti, ud eller ind fra et grundstykke/ejendom, parkeringsplads, en tank eller fx en markvej.

Højre vigepligt

Betyder at du skal holde tilbage for alt hvad der kommer fra din højre side. Men husk samtidig at være opmærksom på om kørende fra din venstre side, kender deres vigepligt og holder tilbage.

Du har højre vigepligt, hvis der ikke er ubetinget vigepligt, der ingen afmærkning er på vejen eller nogen tavler, der fortæller dig noget andet.

Husk at du aldrig må være til ulempe når du har vigepligt. Hvis du har været til ulempe, har du derved ikke overholdt din vigepligt.

Politiets ansvisninger

Husk denne til teoriprøven. Hvis politimanden står med ryg eller bryst mod dig, må du ikke kører. Har han en arm i vejret betyder det gult, og du skal gøre klar til at kører. Først når politimanden står med siden til dig, er der grønt i krydset og du må kører.

Call Now ButtonRing til os nu!