Kørsel og teori

Mødested for køretimer, Odense:

Når du skal til køretime mødes vi på bagsiden af Odense Banegård, ved det gamle posthus.


Når du har overstået din manøvrebane så går vi for alvor igang med de praktiske færdigheder. Et gennemgående princip ved tilrettelæggelsen af den praktiske undervisning er, at eleven hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse og desuden får lejlighed til repetition af foregående øvelser, således at indøvede færdigheder fæstnes eller styrkes. Et emne/en manøvre, der ikke er gennemført tilfredsstillende, skal gentages/repeteres i et sådant omfang, at eleven kan gennemføre emnet/manøvren med tilfredsstillende resultat. Først herefter kan eleven fortsætte til næste emne/manøvre.

Det foregår på den måde at teori og praksis følges ad hånd i hånd, og hver gang vi har lært noget nyt i teori skal vi ud og have det afprøvet i praksis. Vi aftaler køretimerne løbende så det passer for alle parter. Der skal i alt udføres 29 teorilektioner og 16 praktiske lektioner. Vi køre som regel 2 praktiske lektioner ad gangen.

Call Now ButtonRing til os nu!