Kørekort med automatgear i Odense

Hvis du synes, det virker helt uoverskueligt at skulle styre bilen, samtidig med at du betjener både kobling og gear, kan det være, at du skal tage kørekort i en bil med automatgear i stedet. Kørekort med automatgear vil også være oplagt til dig, der mener, at automatgear er fremtiden for biler, og derfor gerne vil være på forkant med denne udvikling. Hos Mrdrive vil vi gerne hjælpe alle med at få kørekort, og derfor har du også mulighed for at tage kørekort med automatgear i Odense hos os.

Hvad betyder det at tage kørekort med automatgear?

Førhen har det altid været et krav, at du som bilist skulle kunne betjene manuelt gearskifte og kobling, men efterhånden som der er kommet flere og flere nye biler med automatgear, er kravene til kørekort blevet ændret. Det betyder, at det siden januar 2017 er blevet muligt for førstegangserhverver at tage kørekort til automatgear.

Når du har bestået både teori- og køreprøven – dette hjælper vi dig naturligvis f.eks. med vores tips til teoriprøven – får du kørekort til kategori b. Der er dog den forskel, at dit nye kørekort med automatgear er med påtegnelsen ”Kode 78”, hvilket betyder, at du ikke må køre andre køretøjer end dem, der er udstyret med automatgear. Det er således ikke lovligt at køre biler med manuelt gear, hvis du har kørekort til automatgear. Har du til gengæld allerede et almindeligt kørekort, må du efterfølgende køre med både manuelt- og automatgear. Skulle du efter at have fået kørekort med automatgear ønske at kunne køre med manuelt gear også, skal du bestå en ny køreprøve i en skolevogn med manuelt gear.

Undervisningen til kørekort med automatgear i Odense er præcis den samme som ved almindeligt kørekort b. Forskellen er blot skolevognen, der i dette tilfælde vil være med automatgear, samt at køreprøven skal aflægges i en bil med automatgear.

Hvilke fordele er der ved at tage kørekort med automatgear?

Når du tager kørekort i en bil med manuelt gear, vil du, især de første par gange, typisk opleve, at du bruger rigtig meget opmærksomhed på at finde koblingspunktet, skifte gear og ligefrem være nervøs for, at motoren går ud, i stedet for at være opmærksom på trafikken. Dette undgår du helt ved at tage kørekort med automatgear. Det betyder, at du allerede fra starten kan have langt mere fokus på, hvad der sker omkring dig i trafikken, samt være mere opmærksom på din kørsel. Dette medfører ofte også, at behovet for ekstra køretimer reduceres, når du tager kørekort til automatgear i Odense hos Mrdrive.

Ved kørekort til automatgear behøver du ikke frygte, at bilen går ud i lyskrydset, eller når du holder for enden af en stejl vej. I biler med automatgear kan motoren nemlig ikke gå ud ved igangsætning eller andet. Og det kan for nogle gøre hele oplevelsen i forbindelse med at tage kørekort med automatgear des mere behagelig at vide, at disse bekymringer helt kan undgås, hvorfor det kan være en fordel at tage kørekort i en bil med automatgear.

Hvad koster kørekort med automatgear?

Kørekort med automatgear koster 15.000 kroner hos Mrdrive og indeholder hele lovpakken. Ved siden af kommer omkostningerne til lægeerklæring, pasfoto, førstehjælpskursus og prøvegebyr til politiet, som kan løbe op i 2.150-2.400 kroner ekstra – disse omkostninger er altså ikke med i prisen for kørekort til automatgear. Hos Mrdrive kan vi også hjælpe med finansiering til kørekort her.

Vil du gerne tage dit kørekort med automatgear i Odense hos Mrdrive? Så kontakt os med det samme, og så finder vi et hold til dig!

VELKOMMEN TIL DET RIGTIGE VALG!

Høj beståelsesprocent

Byens fedeste skolevogne

Imødekommende kørelærer

FØDSELSDAGSPRIS!
Tilmeld dig senest d. 31/01/2023

Vi fejre 3-års fødselsdags med 3.000kr i rabat på flg holdstart i Odense: Januar, Februar, Marts, April. For at rabatten er gældende skal du tilmelde dig i perioden fra  6/1/2023 til d. 31/01/2023

Kørekort kategori b

KUN 15.000kr* 12.000kr*


16 praktiske lektioner

Øvelseskørsel på vej

Sjov undervisning

Masser af humor og aktiviteter


Manøvrebane

4 lek. på kravlegård

Teoriundervisning

Ubegrænset teori

Køreteknisk anlæg

4 lek. på glatbane

Placeret i hjertet af Odense

Teori i Odense Banegård center

Find ledigt hold nu!

Omkostninger udover lovpakken

Lægeerklæring og pasfoto

Estimeret pris ca. 450-700kr. afhængigt af din læge

Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen(1000kr)

Gebyret til fstyr betales kun én gang såfremt du består teori- og køreprøve i første forsøg. (Selvfølgelig 😀 )

Førstehjælpskursus (700kr)

8-timers obligatorisk førstehjælpskursus afholdes på køreskolen. Inkl. forplejning

Leje af skolevogn til køreprøve (600kr)

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvornår må jeg begynde at tage kørekort?

Du må først påbegynde undervisningen 3 måneder før du fylder 17 år, altså når du er 16 år og 9 mdr gammel. Du kan tidligst aflægge teoriprøve 1 måned før du fylder 17 år. Den praktiske prøve må tidligst aflægges den dag du fylder 17 år.

Hvor lang tid tager et kørekort?

Et normalt kørekort tager ca. 12-14 uger, men behovet vil typisk være individuelt.

Hvis du ønsker kan du tilmelde dig et af vores turbohold, tager ca 4-6 uger, så står du med dit kørekort klart i hånden.

For generhververe kan du dog generhverve dit kørekort rimelig hurtigt, kontakt os for nærmere tidsforløb

Hvis du har ønsker for speciel undervisning kan tiden ligeledes variere.

Må jeg holde pause undervejs?

Det korte svar er, JA, dog maks 3 måneder.  Dette er dog generelt set ikke noget vi vil anbefale. Men læs lige med her:

 1. For at kunne overholde princippet om integreret teoretisk og praktisk undervisning samt for at sikre en optimal køreuddannelse skal  undervisningsforløbet være sammenhængende. Der må derfor ikke være ophold i køreuddannelsesperioden af længere varighed.
 2. Ansøgere, der er fraværende i køreuddannelsesperioden i mere end tre måneder, skal påbegynde køreundervisningen på ny.
 3. Ansøgere, der i løbet af køreuddannelsesperioden er fraværende i højst 4 lektioner af 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår selv gennemgå de manglende emner ved selvstudium.

Hvor lang tid er kørekortet gyldigt?

Som udgangspunkt indtil du fylder 70 år. Derefter skal det fornys med et nyt pasfoto i borgerservice.

 1. Kørekort til kategori B udstedes med en gyldighedstid på 15 år.
 2. Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til et af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt.
 3. Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Hvordan foregår teoriprøven?

 1. Prøven er skriftlig og gennemføres ved forevisning af en tilfældigt udvalgt serie blandt Rigspolitiets godkendte teoriprøvesæt med indtalte spørgsmål og svarmuligheder samt tilhørende afkrydsningsskema til besvarelse.
 2. Prøvelokalet lukkes ved fastsat mødetid. Ansøgere, der møder for sent, og efter at prøven er begyndt, kan ikke få adgang til prøvelokalet og skal beramme ny prøve mod betaling.
 3. Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens bedømmelse. Ansøger skal have oplyst, hvilke emner i undervisningsplanen der er fejlagtigt besvaret.

Hvordan foregår køreprøven?

 1. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori B. Ud over kørselstiden skal der afsættes tid til kontrol af ansøgerens identitet, oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, gennemførelse af baglænskørsel, evaluering af prøveforløbet mv. Prøvetiden kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis ansøgerens kørefærdighed er meget ringe.
 2. Prøven i kørsel gennemføres med den prøvesagkyndige ved siden af ansøgeren i en godkendt skolevogn, som ansøgeren selv skal stille til rådighed. Kørelæreren kan, medmindre ansøgeren eller den prøvesagkyndige har væsentlige indvendinger imod det, overvære prøven fra bilens bagsæde.
 3. Som led i prøvestedets kvalitetssikring af den praktiske prøve kan yderligere en prøvesagkyndig efter forudgående orientering af kørelæreren overvære prøven.
 4. Under prøven anses ansøgeren som bilens fører med deraf følgende ansvar og forpligtelser.
 5. Enkelte mindre alvorlige fejl kan ikke i sig selv medføre, at prøven bedømmes som ikke-bestået, idet ansøgerens kørsel skal vurderes som helhed.
 6. Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning. Ansøgere, der ikke har bestået, skal have oplyst, hvilke færdighedskrav i undervisningsplanen der ikke er tilfredsstillende opfyldt.

Hvad betyder ubegrænset teoriundervisning?

Loven lægger op til, at du ikke må holde for lange pauser. Hvis du bliver nød til at stoppe, eller på anden grund ikke kan komme i køreskolen et stykke tid, skal du starte helt eller delvis op igen.

Du får ved første tilmelding i køreskolen 3 mdr online teoriadgang og den ubegrænsede teoriundervisning omfatter ialt 6 mdr.

Hos Mrdrive Aps kan du til en hver tid vælge at opdele betaling af dit kørekort i rater. Betaler du på én gang pålægges du ingen gebyrer. Vælger du ratebetaling tillægges et symbolsk administrationsgebyr på 100kr. pr. betaling. Ratebetaling foregår på følgende måde:

OBS: KORT FØR OPSTART SENDES MODTAGER DU EN FAKTURA MED ET DEPOSITUM PÅ 500KR. Depositum skal indbetales for at bekræfte din tilmelding på holdet. Har du indbetalt depositum trækkes det fra den samlede totalpris på 15.000kr. Betales kørekortet i rater modregnes de 500kr fra sidste rate.

 1. ratebetaling betales senest til første teoriaften (4.000kr) + 100kr adm. gebyr
 2. ratebetaling betales en måned efter (4.000kr) + 100kr adm. gebyr
 3. ratebetaling betales ved sidste teoriaften  (3.500kr – depositum modregnet)  + 100kr adm. gebyr

OBS: Hvis du ikke indbetaler depositum inden holdstart forsøger vi at kontakte dig. Hvis dette ikke lykkedes frameldes du holdet, så pladsen kan gå til en anden elev. Du bedes derfor reagere på den første faktura du får fra os.

Betaling kan også foretages på en gang. Betaling modtages over bankoverførsel, mobilepay, dankort samt kontanter. Ved spørgsmål kontakt os pr. telefon eller mail.

Når du tilmelder dig et hold er der praktiske ting du skal sørge for at du har styr på hurtigst muligt:

 1. Pasfoto
  Vi anbefaler du henvender dig til en professionel fotobutik som kan klare opgaven for dig. Se politiets guide på: Politiets guide til pasfoto
 2. Lægeattest
  Henvend dig til din egen læge og bed om en lægeerklæring. Prisen er variabel fra læge til læge ca pris plejer at være 450-650kr.
 3. Færdselrelateret førstehjælps bevis
  Må maksimalt være 1 år gammelt. Hvis du ikke har et førstehjælpsbevis eller det er blevet for gammelt kan vi hjælpe dig med dette på køreskolen. Pris 600kr. inkl. moms

Såfremt du skal til at tage dit kørekort som 17-årig skal du hurtigst muligt sørge for at udfylde en samtykkeerklæring af en eller begge af dine forældre eller værge. Du kan downloade samtykkeerklæringen her: P23

HOLDOVERSIGT & TILMELDING

OBS: For booking af kørekort med automatgear kontakt os på

+4550203038 eller skriv på kontakt@mrdrive.dk

Har du spørgsmål eller oplever du problemer med din tilmelding?
Så kontakt os på +45 50 20 30 38

Call Now ButtonRing til os nu!