Adresse:
Østre stationsvej 27, 5000 Odense C
Telefonummer
+45 50 20 30 38
E-mail
Kontakt@mrdrive.dk

Generhvervelse af kørekort

Har du fået frakendt dit kørekort? Så kan vi hos Mrdrive hjælpe dig med generhvervelse af kørekort. Vi hjælper med generhvervelse af kørekort både i forbindelse med betinget og ubetinget frakendelse, så du igen kan blive køreklar.

Jeg har mistet mit kørekort og skal nu generhverve mit kørekort

Frakendelse af kørekort sker, hvis ikke færdselsreglerne overholdes. En frakendelse af kørekortet kan både være betinget og ubetinget. Forskellen på de to er, at du ved betinget frakendelse stadig må fortsætte din kørsel i prøveperioden inden din kontrollerende køreprøve, mens du ved ubetinget frakendelse får dit kørekort inddraget af politiet, og du derfor ikke må køre bil i frakendelsesperioden, hvilket som minimum er 6 måneder og i så fald vil du have brug for generhvervelse af kørekort.

Ved betinget frakendelse af kørekortet bliver du indkaldt til en kontrollerende køreprøve, hvor du både skal bestå en teori- og køreprøve. Og består du ikke køreprøven, bliver dit kørekort inddraget, så du ikke længere må køre bil, før du kan tage en ny kontrollerende køreprøve. Uanset om der er tale om generhvervelse af kørekort i forbindelse med betinget eller ubetinget frakendelse, skal du igennem ekstra undervisning for at få teori og praksis opfrisket før du kan tage din kontrollerende køreprøve og sikre generhvervelse af kørekort.

Hvad er forskellen på generhvervelse af kørekort ved betinget og ubetinget frakendelse?

Er der tale om en betinget frakendelse af kørekortet, skal du i forbindelse med generhvervelse af kørekortet medbringe det brev, du har modtaget fra politiet, hvorimod du ved generhverv af kørekort efter ubetinget frakendelse skal medbringe et nyt pasfoto til kørekortet. Hvorvidt der er tale om den ene eller den anden type generhvervelse af kørekort har også betydning for, hvad det kommer til at koste hos .

Generhvervelse af kørekort pris

Skal du have generhvervet dit kørekort hos Mrdrive, kan vi tilbyde priser fra 3.000 kroner og op, alt efter hvilken type generhvervelse af kørekort der er tale om, og hvor mange timers teori og kørsel du har brug for. Uanset dit behov indeholder vores generhvervelse af kørekort altid to praktiske lektioner, hvor du kan få genopfrisket din kørsel, samt ubegrænset teoriundervisning. Derudover får du hos os også gratis adgang til en masse online prøver, der klæder dig på til den kontrollerende køreprøve. Ved siden af de 3.000 kroner kommer også et prøvegebyr til politiet på 890 kroner, som skal betales for, at du kan tage den kontrollerende køreprøve.

Skal du have taget dit kørekort igen og igennem generhvervelse af kørekort, kan du være helt tryg ved at placere forløbet hos Mrdrive. Vi klæder dig godt på til den kontrollerende køreprøve og hjælper dig med igen at få kørekort. Vil du høre mere om generhverv af kørekort, er du altid velkommen til at ringe til os på 50 20 30 38 for en uforpligtende snak.

VELKOMMEN TIL DET RIGTIGE VALG!

Høj beståelsesprocent

Byens fedeste skolevogne

Imødekommende kørelærer

Generhvervelse af kørekort

fra 3.000kr


2 praktiske lektioner

Genopfriskning af din kørsel

Elevportal

Gratis adgang til online prøver

Sjov undervisning

Masser af humor og aktiviteter


Leje af bil til køreprøve

1. køreprøve inkl. (600kr)

Generhverv hos

... byens bedste køreskole

Teoriundervisning

Ubegrænset teori

I hjertet af Odense

Teori i Odense Banegård

Ring nu for mere info!

Vigtig info!

Prøvegebyr til politiet (890kr)

Gebyret til politiet ej inkluderet. Betales kun én gang såfremt du består teori- og køreprøve i første forsøg. (Selvfølgelig 😀 )

Spørgsmål?

Generhververe har ofte mange spørgsmål til deres specifikke frakendelse, samt til hvordan de får deres kørekort generhvervet hurtigst muligt. Vi opfordre derfor alle generhververe til at ringe til os for en uforpligtende samtale omkring deres forløb.


OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvornår må jeg begynde at tage kørekort?

Du må først påbegynde undervisningen 3 måneder før du fylder 17 år, altså når du er 16 år og 9 mdr gammel. Du kan tidligst aflægge teoriprøve 1 måned før du fylder 17 år. Den praktiske prøve må tidligst aflægges den dag du fylder 17 år.

Hvor lang tid tager et kørekort?

Et normalt kørekort tager ca. 12-14 uger, men behovet vil typisk være individuelt.

Hvis du ønsker kan du tilmelde dig et af vores turbohold, tager ca 4-6 uger, så står du med dit kørekort klart i hånden.

For generhververe kan du dog generhverve dit kørekort rimelig hurtigt, kontakt os for nærmere tidsforløb

Hvis du har ønsker for speciel undervisning kan tiden ligeledes variere.

Må jeg holde pause undervejs?

Det korte svar er, JA, dog maks 3 måneder.  Dette er dog generelt set ikke noget vi vil anbefale. Men læs lige med her:

 1. For at kunne overholde princippet om integreret teoretisk og praktisk undervisning samt for at sikre en optimal køreuddannelse skal  undervisningsforløbet være sammenhængende. Der må derfor ikke være ophold i køreuddannelsesperioden af længere varighed.
 2. Ansøgere, der er fraværende i køreuddannelsesperioden i mere end tre måneder, skal påbegynde køreundervisningen på ny.
 3. Ansøgere, der i løbet af køreuddannelsesperioden er fraværende i højst 4 lektioner af 45 minutters varighed i teorilokale (teoretiske emner), kan på særlige vilkår selv gennemgå de manglende emner ved selvstudium.

Hvor lang tid er kørekortet gyldigt?

Som udgangspunkt indtil du fylder 70 år. Derefter skal det fornys med et nyt pasfoto i borgerservice.

 1. Kørekort til kategori B udstedes med en gyldighedstid på 15 år.
 2. Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til et af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekort er opfyldt.
 3. Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Hvordan foregår teoriprøven?

 1. Prøven er skriftlig og gennemføres ved forevisning af en tilfældigt udvalgt serie blandt Rigspolitiets godkendte teoriprøvesæt med indtalte spørgsmål og svarmuligheder samt tilhørende afkrydsningsskema til besvarelse.
 2. Prøvelokalet lukkes ved fastsat mødetid. Ansøgere, der møder for sent, og efter at prøven er begyndt, kan ikke få adgang til prøvelokalet og skal beramme ny prøve mod betaling.
 3. Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens bedømmelse. Ansøger skal have oplyst, hvilke emner i undervisningsplanen der er fejlagtigt besvaret.

Hvordan foregår køreprøven?

 1. Den kørselstid, der afsættes til bedømmelse af ansøgerens færdigheder og adfærd i trafikken, må ikke være under 25 minutter ved den praktiske prøve til kategori B. Ud over kørselstiden skal der afsættes tid til kontrol af ansøgerens identitet, oplysning om prøvens forløb, kontrol af køretøjets udstyr, gennemførelse af baglænskørsel, evaluering af prøveforløbet mv. Prøvetiden kan om nødvendigt forlænges og kan afbrydes, hvis ansøgerens kørefærdighed er meget ringe.
 2. Prøven i kørsel gennemføres med den prøvesagkyndige ved siden af ansøgeren i en godkendt skolevogn, som ansøgeren selv skal stille til rådighed. Kørelæreren kan, medmindre ansøgeren eller den prøvesagkyndige har væsentlige indvendinger imod det, overvære prøven fra bilens bagsæde.
 3. Som led i prøvestedets kvalitetssikring af den praktiske prøve kan yderligere en prøvesagkyndig efter forudgående orientering af kørelæreren overvære prøven.
 4. Under prøven anses ansøgeren som bilens fører med deraf følgende ansvar og forpligtelser.
 5. Enkelte mindre alvorlige fejl kan ikke i sig selv medføre, at prøven bedømmes som ikke-bestået, idet ansøgerens kørsel skal vurderes som helhed.
 6. Resultatet af prøven skal meddeles straks efter prøvens afslutning. Ansøgere, der ikke har bestået, skal have oplyst, hvilke færdighedskrav i undervisningsplanen der ikke er tilfredsstillende opfyldt.

Hvad betyder ubegrænset teoriundervisning?

Loven lægger op til, at du ikke må holde for lange pauser. Hvis du bliver nød til at stoppe, eller på anden grund ikke kan komme i køreskolen et stykke tid, skal du starte helt eller delvis op igen.

Du får ved første tilmelding i køreskolen 3 mdr online teoriadgang og den ubegrænsede teoriundervisning omfatter ialt 6 mdr.

Betaling for generhvervelse af kørekort skal betales inden køreprøven.

Betaling kan også foretages på en gang. Betaling modtages over bankoverførsel, mobilepay, dankort samt kontanter. Ved spørgsmål kontakt os pr. telefon eller mail.

Når du tilmelder dig et hold er der praktiske ting du skal sørge for at du har styr på hurtigst muligt:

 1. Pasfoto
  Vi anbefaler du henvender dig til en professionel fotobutik som kan klare opgaven for dig. Se politiets guide på: Politiets guide til pasfoto
 2. Lægeattest
  Henvend dig til din egen læge og bed om en lægeerklæring. Prisen er variabel fra læge til læge ca pris plejer at være 450-650kr.
 3. Færdselrelateret førstehjælps bevis
  Må maksimalt være 1 år gammelt. Hvis du ikke har et førstehjælpsbevis eller det er blevet for gammelt kan vi hjælpe dig med dette på køreskolen. Pris 600kr. inkl. moms

Såfremt du skal til at tage dit kørekort som 17-årig skal du hurtigst muligt sørge for at udfylde en samtykkeerklæring af en eller begge af dine forældre eller værge. Du kan downloade samtykkeerklæringen her: P23

Call Now ButtonRing til os nu!